ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – BEJELENTŐ LAP

Bevezetés

Jelen tájékoztató az elgustohomes.hu weboldalon keresztül leadott online bejelentő lapon gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltakat az átfogó, hazai és nemzetközi jogi követelményekkel összhangban lévő, valamint a magánélet tiszteletben tartását tükröző adatvédelmi szabályzat alapján készült, kifejezetten a weboldal ezen részére vonatkoztatva, melyért a weboldal tulajdonosa vállal felelősséget.

Kik vagyunk?

Adatkezelő: Root Real Estate Kft

Kapcsolattartó: Jeffrey Brussen

Cím: 3300 Eger, Servita Utca 26/4.

E-mail: info@root.estate

Telefon: +3630 769 4402

A weboldalunk címe: https://www.root.estate/

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

 Kezelt adatok köre: Minden szálló vendégre vonatkoztatva: Nem, Vezeték és keresztnév, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi igazolvány fényképei. A foglaló személyre vonatkoztatva még e-mail cím és telefonszám.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az oldalon található űrlap kitöltésénél megadott telefonszám és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó a honlapon lévő űrlapokon megadott adatok tekintetében az érintett hozzájárulása, melyet elküldés előtt kell, hogy kötelezően megadjon.

VIZA Rendszeréhez kért adatok adatkezelésére vonatkozó információk:

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

A tárhelyre való feltöltést követően az adatkezelő által beküldött kép azonnal törlésre kerül az adatkezelő adatbázisából, a VIZA rendszerében pedig titkosított adatként kerül továbbításra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Az űrlapok során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, de legfeljebb a törvényben meghatározott határidőig. Az adatok törlése egy, az érintettet által megadott e-mail címről küldött levélben kérheti az adatkezelő e-mailcímére.  

Miért gyűjtünk adatokat?

Az adatok kérése és tárolása az érintettek a szálláshelyen való törvényben előírtnak megfelelő ott tartózkodásához szükséges. Az adatgyüjtés a telefonszám és e-mail cím megadásán kívül kizárolagosan ezt a célt szolgálja. Az űrlapon megadott telefonszámot és e-mailt felhasználhatjuk marketing célokra. Erről a fent említett metódus alapján leiratkozhat az érintett. 

Sütik
Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. A cookie-adatok a böngészőben tárolódnak, és olyan funkciókat látnak el, hogy a webhely gyorsabb és élvezhetőbb legyen ezáltal. Megjegyzik a sokszor látogatott és használt szekciókat, képeket, esetleg ikonokat, nem sokszor változó tartalmakat.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
Facebook Like gomb és szociális widgetek (Facebook, Inc.) Publikus Facebook adatok gyüjtése. A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédeli tájékoztató – angolul

Twitter Tweet gomb és szociális widgetek (Twitter, Inc.) Publikus Twitter adatok gyüjtése. A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi tájékoztatója angolul

Analitika Ez a webhely a Google Analytics segítségével olyan névtelen információkat gyűjt össze, mint a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. Google LLC (“Google”); székhelye: Amerikai Egyesült Államok Adatvédelmi tájékoztató magyarul

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a kapcsolati elérhetőségein. A honlap tulajdonos a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat
Biztonságos SSL tanusítvánnyal rendelkezik a weboldalunk, így más illetéktelen nem férhet hozzá a begépelt tartalmakhoz.

Az igazolványról készült képet az adatkezelő kizárólag a VIZA rendszerben való feltöltésre használja melynek jogalapja a 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

Proceed Booking